RSS Feed
FAQ
   

I mysql 5.6 kan for enkelte ting gå tregt når man blar i registere. En innstilling som kan forbedre dette kan legges inn i my.ini optimizer_switch=block_nested_loop=off
For enkelte brukere kan det være nyttig å spesifisere encoding (tegnsett). Dette er spesielt relevant for klienter som brukes av kombinasjoner av operativsystemer som mac+ windows, linux + windows etc. For å spesifisere standard encoding legger man på -D...
En gang i måneden spør Zirius om å Optimalisere Databasen, dette er en funksjon som kan ta mye ressurser fra MySQL. Dersom man ønsker å skru av dette kan det gjøres via ZiriusBoot.conf [http://zirius.helpserve.com/Knowledgebase/Article/View/4/0/zirius-opp...
Vi har laget ett nytt utvidet format for utlegg til Consignor. Filsti for lagring av filene gjøres i Ordre/Klargjøring-->Rutiner-->Konfigurasjon-->Consignor Mappe. For å aktivere hvilken ordretype eksporten skal kjøres på, så går du på Ordre/Klargjøring...
Dersom du ønsker å kjøre aktiv modus på FTP forsendelser kan du styre dette ved å legge inn linjen ftpActive=true i ziriusBoot (se http://zirius.helpserve.com/Knowledgebase/Article/View/4/0/zirius-oppstartsfil [http://zirius.helpserve.com/Knowledgebas...
Når Zirius skal starte en ny kopi av seg selv må det kopiere ut innholdet i sin home mappe. Denne er som standard plassert i %appdata% mappen i windows (f.eks C:UsersPetterAppDataRoaming). Rutinen kopierer da mappen du kjører fra over i ny mappe. Kjører...
Dersom man har korrupte importjobber i Zirius kan det være du må liste de ut manuelt. Dette kan gjøres via følgende spørring select distinct *  from rep_node, rep_zindex where (rep_node.node_id = rep_zindex.node_id) and rep_zindex.ID=(sele...
EPOST SERVER SMTP / IMAP serveren som kunden benytter har begrensning på hvor store vedlegg(eller summen av størrelse på vedlegg) som kan mottas. Epost server kan ha begrensing på total størrelse og enkelt vedlegg størrelse. Sjekk med epostleverandør o...
I versjon 3.0 gikk vi over fra innkjøpsrutine på max min per vare til per vare per lag Dette ble automatisk konvertert, men dersom noe har gått galt eller du vil starte på nytt utifra data fra gammelt databaseformat (f.eks ved konverteringer) kan du gjø...
Zirius krever unik brukermappe per instanse av programmet som kjører. Standard ligger dette i filen INSTALLDIR/ETC/ZIRIUS.CONF STANDARD FIL: default_userdir="${HOME}/.${APPNAME}/dev" default_mac_userdir="${HOME}/ Library/Application Support/${APPN...
Radgruppering i zirius lar deg gruppere data på bestemte kolonner. Du kan sette det opp via standard kolonneoppsett. Obs: det er enkelte tabeller vi ikke gir brukere tilgang til å endre på dette Bytt til fanen Radgruppering og flytt kolonnne du vil grupp...
Filterkolonner i zirius lar deg filterere data på en eller flere unike datainnlegg i en tabell Bytt tab til Filterkolonner og flytt de du vil filtrere til høyre her ser du jeg filterer på Poststed, Gruppe, Type
For å styre kolonner i mange tabeller i Zirius kan du trykke på kolonneoppsettsknappen øverst til høyre i tabellen: Denne tar deg til et bilde som lar deg flytte kolonner til høyre eller venstre. De til høyre er de som er vist i tabellen, og de vises i r...
Dersom det på et eller annet vis har blitt opprettet duplikate attestassjonsjobber kan de ryddes opp med følgende spørringer (den sist opprettede blir igjen) SLETT JOBB: > DELETE > n1 > FROM > wf_att_job n1, > wf_att_job n2 > WHERE > n1.WF_ATT_JOB_ID<...
Skanning av dokumenter anbefaler vi minst 200 dpi
Most popular articles 
 
Newest articles